ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ιστορικό :

Η   εταιρία  H&P    συνεχίζει μια  πορεία  δεκατριών   (13)  ετών    στο  τομέα  των   Απολυμάνσεων – Απεντομώσεων – Μυοκτονίων   .Από   το  2000  ξεκίνησε  ενεργά  και  δυναμικά  στο  χώρο  των καθαρισμών  επαγγελματικών  χώρων καθώς  και  στο εμπόριο  απορρυπαντικών και  χαρτικών ειδών.

Το   Ιανουάριο  του  2001  αποκτήσαμε  το  Πιστοποιητικό  Διασφάλισης  Ποιότητας      ISO  9002  ( από  τέλη  2003 αντικαταστάθηκε  από ISO 9001:2000 ) για  καθαρισμούς  νοσοκομειακών ,βιομηχανικών και επαγγελματικών  χώρων , νοσοκομειακές  απολυμάνσεις – απεντομώσεις – μυοκτονίες χώρων .


Το  Μάιο του 2008 αποκτήσαμε και δυο  ακόμα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας τα οποία αναγράφονται παρακάτω.


Η  εταιρία    έχει  ειδικότητα  πάνω  σε θέματα  δημοσίας  υγιεινής    και  σε θέματα  παρασιτοκτονιών ( pest control )  αφού   οι  δυο   διαχειριστές  της  εταιρίας  έχουν  αντίστοιχα  ειδικότητες    Επόπτη  Δημοσίας  Υγιεινής  (  PUBLIC  HEALTH  INSPECTOR )  και   Γεωπόνου  .


Η  επιχείρηση  απασχολεί  συνολικά   160  άτομα  προσωπικό  περίπου  σε  όλη την Ελλάδα  ( συνεργεία καθαρισμού και  συνεργεία απολυμάνσεων ).Το εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμών - απολυμάνσεων – απεντομώσεων – μυοκτονιών  μας  διαθέτει  την καταλληλότερη  υλικοτεχνική  υποδομή  και τεχνογνωσία   ώστε  να  φέρει    εις  πέρας  και τις δυσκολότερες  περιπτώσεις  . 

Στόχος :

Στόχος της εταιρείας  είναι η ανάπτυξη σε μέγιστο βαθμό όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες των πελατών της .
  
Το Όραμά μας  

Βασική Αρχή  η  ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας .
Η Εταιρεία μας έχει ως βασική αρχή την ανανέωση και τη συνεχή ανάπτυξη της ποιότητας των υπηρεσιών μας προσβλέποντας πάντα στην ικανοποίηση των πελατών της. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω πρέπει να :·         Εφαρμόζουμε πιστά το Σύστημα Διαχείρισης   ELOT EN ISO 9001:2008
·         Να παρέχουμε  όλους τους αναγκαίους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας μας .
·         Να  διατηρούμε  υψηλή και συνεχή εκπαίδευση στο  προσωπικό μας
·         Να  καθορίζουμε  στόχους ποιότητας με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών με σκοπό την ικανοποίηση των  πελατών μας .
·         Να σεβόμαστε τους πελάτες μας παρέχοντας τους την πιο ποιοτική και συμφέρουσα εργασία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου