Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας

Η  εταιρία   HEALTH  &  PROTECTION   έχει  πιστοποιηθεί  από  τις  29  Ιανουαρίου  2001  με    ISO    9001:2000  το οποίο στις αρχές του 2008 μετονομάστηκε σε ELOT EN ISO 9001 : 2008 .
Επίσης  διαθέτουμε  ISO  14001:2004  για  προστασία περιβάλλοντος  και OHSAS 18001:2007 για ασφάλεια και προστασία εργαζομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου