Υπηρεσίες Απολύμανσης

Απολυμάνσεις  (  μικροβιοκτονία )  νοσοκομειακών  και  άλλων  ειδικών  χώρων .
Εφαρμόζεται  με  τις  πλέον  σύγχρονες  συσκευές  απολύμανσης  επιφανειών   και αέρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου