Υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας

Εφαρμογές  απεντόμωσης -  μυοκτονίας  (  κατσαρίδες  ,  μύγες  ,  κουνούπια  ,  ψύλλοι  ,  τσιμπούρια  ,  σκορπιοί  ,  τρωκτικά  ) σε  νοσοκομειακούς χώρους , σε  βιομηχανικούς  χώρους  ,  ξενοδοχειακά  συγκροτήματα  ,  δημόσιων και  ιδιωτικών  ιδρυμάτων  , σκάφη ,  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  , παιδικών  και  βρεφονηπιακών  σταθμών ,πολυκατοικιών  , οικιών κ.α.
Έχοντας  ειδική  άδεια  καταπολέμησης  εντόμων  και  τρωκτικών  με  αρ. αδείας  101939  του  Υπ.  Γεωργίας .

·         Μελέτη του χώρου με προτάσεις αντιμετωπίσεως και προσφορά
·         Συμβόλαιο με τον πελάτη
·         Χαρτογράφηση του χώρου με τις θέσεις δολωματικών σταθμών και μηχανικών παγίδων τρωκτικών , καθώς και συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων
·         Πληροφοριακά στοιχεία σκευασμάτων , δηλαδή , έντυπα εγκρίσεις MSDS
·         Στοιχέια ασφάλειας δολωματικών σταθμών και εγκρίσεις συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων
·         Καρτέλα προγράμματος έργου
·         Βεβαιώσεις εκτελέσεως εργασιών
·         Εκθέσεις για την πορεία των εργασιών


Συντήρηση & Προληπτικές Ενέργειες

Περιοδικοί Έλεγχοι
Εκπόνηση & Αποστολή Αναφορών ανά Επίσκεψη
Έκτακτες Επεμβάσεις ανά Περίπτωση

Έκδοση Πιστοποίησης

Έκδοση Πιστοποιητικού με Υπογραφή Επιστήμονα
Παράδοση Φακέλου Ενεργειών στον Πελάτη

Η εταιρεία HEALTH & PROTECTION  , έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που φέρει στη πραγματοποίηση εφαρμογών  απεντόμωσης - μυοκτονίας  και απολύμανσης χώρων , έχει δώσει την απαιτούμενη βαρύτητα και προσοχή σε αυτό το αντικείμενο , δημιουργώντας  ένα αυτόνομο συνεργείο  για τη διεκπεραίωση  και παρακολούθηση των εργασιών .Το Τμήμα Απεντομώσεων – Μυοκτονιών – Απολυμάνσεων έχει ως στόχο την διατήρηση καθαρών χώρων από έρποντα -  ιπτάμενα έντομα από τρωκτικά και μικρόβια προτείνοντας και εκτελώντας υπηρεσίες και προγράμματα στους πελάτες της κατάλληλα προσαρμοσμένα στις  ανάγκες των χώρων τους , προστατεύοντας την υγεία τους και το περιβάλλον .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου